Onze tarieven voor intensieve bijstand en verplaatsingen

20/02/2024

Zoom vzw rekent sinds 1 januari 2023 de huidige tarieven aan voor intensieve bijstand en verplaatsingen van de medewerkers. We rekenden destijds niet de volledige index door aan budgethouders, en houden ze nu op hetzelfde niveau zodat de tarieven de indexering van het persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) van onze leden zeker niet overschrijden. 

Intensieve bijstand

Voor intensieve bijstand rekent Zoom vzw 81 euro per uur aan. We rekenen dit tarief per tijdseenheid van 20 minuten aan, wat neerkomt op 27 euro per twintig minuten.

Intensieve bijstand wordt aangerekend bij huisbezoeken of ondersteuning op verplaatsing, zoals een afspraak bij een zorgaanbieder of op een voor budgethouder makkelijk bereikbare plaats.

We rekenen bijstand ook aan wanneer een budgethouder op kantoor bij Zoom vzw afspreekt. Ook werk in opdracht van een budgethouder dat niet valt onder (gratis) laagdrempelige bijstand, wordt volgens het geldend tarief aangerekend. Dat wordt op voorhand afgesproken met de budgethouder en zo goed mogelijk ingeschat door de medewerker van Zoom vzw. Bij wijziging van de afgesproken aanrekening wordt contact opgenomen met de budgethouder.

 Verplaatsingsforfait

Wanneer een Zoom-medewerker zich verplaatst in functie van intensieve bijstand wordt daarvoor een verplaatsingsforfait aangerekend. Sinds 1 januari rekent Zoom vzw voor elke verplaatsing 50 euro aan.

Daar gaat een om een verhoging van ruim 11%. We blijven kiezen voor een forfait, omdat we vinden dat de woonplaats van een budgethouder geen invloed mag hebben op de prijs die we voor onze dienstverlening aanrekenen. Het forfait dekt de gemiddelde kilometervergoeding voor de medewerker en een gedeelte van de werktijd die de verplaatsing inhoudt.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Uitvoering van het VAPH na oordeel van Raad van State

Nadat de Raad van State geoordeeld heeft dat het VAPH de herziening (van de indeling van 12 budgetcategorieën PVB naar 24 budgetcategorieën) moest terugdraaien is nu duidelijk hoe het VAPH dit gaat uitvoeren. Deze uitspraak heeft voor veel budgethouders gevolgen, het VAPH zal je hierover informeren, maar wij staan ook voor je klaar!

Kilometervergoeding voor vrijwilligers gewijzigd

De kilometervergoeding voor auto, moto en bromfiets wordt sinds 2023 elk kwartaal geïndexeerd. Per 1 april 2024 is dit gewijzigd naar €0,4265 per km.

Dienstencheques aangekocht met PVB/PAB niet aftrekken van belastingen

Let bij het invullen van je belastingaangifte op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB of PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet.

Verslag Denkdag Welbevinden en bescherming bij handicap

Voor de Denkdag op zaterdag 20 januari sloegen FOVIG, Trefpunt Stan en Zoom vzw de handen ineen met een belangrijke missie: samen met professionals en ervaringsdeskundigen nadenken over welbevinden en bescherming bij handicap.