Aandachtspunten bij het einde van het kalenderjaar PVB/PAB

29/11/2023

Aan het einde van het jaar is het als budgethouder van een PAB of PVB steeds belangrijk om goed de analyse te maken van het afgelopen jaar, en te kijken wat er nog in orde gemaakt moet worden. 

We helpen je graag op weg om op de juiste manier het kalenderjaar 2023 af te sluiten, en je budget van dit jaar op een goede manier af te ronden.

Kijk eerst naar de besteding: wat is reeds betaald, wat is reeds ingegeven voor terugbetaling, welke uitgaven zijn nog gepland? Als je deze analyse gemaakt hebt kan je nagaan in welke mate je budget besteed is. Als er nog ruimte is, kan je hiervoor een mini-bestedingsplan uitwerken: welke ondersteuning is er reeds, waarvoor mogelijk (nog) geen vergoeding wordt uitbetaald? Welke nuttige ondersteuning wordt momenteel niet geboden?

Je kan dan de meest passende manier om de extra ondersteuning te vergoeden, bepalen: mogelijk zijn vrijwilligersvergoedingen of bijklusvergoedingen nog gedeeltelijk mogelijk. Elke organisatie of platform heeft zijn eigen werkwijze, informeer je bij de vrijwilligersorganisatie (Focus, Dito, Solidaris, ..) of het platform in de deeleconomie (Helpper, Trixxo, Numia, RingTwice..) van jouw keuze wanneer prestaties ten laatste moeten doorgegeven worden om voor kalenderjaar 2023 mee te tellen. Niet overal is dat nog mogelijk!

Als je een assistent vergoedt via arbeids- of takenovereenkomst, kan je nakijken of een éénmalige vergoeding (naast de verplichte eindejaarspremie voor arbeidsovereenkomst) nog kan. Je kan ook beslissen om eco-, sport- en cultuurcheques, consumptiecheques toe te kennen aan je assistent. Je sociaal secretariaat (Securex, Liantis, Acerta, SD Works, …) kent de wettelijk toegelaten maximumbedragen: ga zeker bij hen ten rade voordat je extra vergoedingen toekent.

Hou er ook rekening mee dat je alle facturen van in 2023 betaalde ondersteuning uiterlijk op 31/3/2024 moet bezorgen aan het VAPH voor terugbetaling. Na deze deadline staat het VAPH (bijna) geen uitzonderingen meer toe en worden facturen die betrekking hebben op budgetjaar 2023 niet meer terugbetaald.

Facturen 2023 die je toch betaalde van je terugvorderbaar voorschot, maar laattijdig indient na deze deadline, moet je met eigen middelen terugbetalen!

Als je graag bijstand wil van je Zoom-coach om de jaarafsluiting 2023 samen te overlopen, kan je best nu al een afspraak voor volgend voorjaar inplannen. Dat kan gelijk een goed moment zijn om je budgetplanning voor 2024 te actualiseren. De agenda’s van alle regio-coaches staan flink onder druk door de vele nieuwe opstarts, maar in februari en maart zijn er voorlopig nog beschikbare momenten om een afspraak te plannen.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Webinar: starten met PVB

Zoom organiseert in maart een webinar over het opstarten en het gebruiken van een PVB.

Gezocht: extra coach voor onze leden in Vlaams-Brabant of Oost-Vlaanderen

Door onze blijvende groei van leden zijn we op zoek naar een extra coach (m/v/x) om onze leden in de Vlaams-Brabant of Oost-Vlaanderen bij te staan.

Verslag Denkdag Welbevinden en bescherming bij handicap

Voor de Denkdag op zaterdag 20 januari sloegen FOVIG, Trefpunt Stan en Zoom vzw de handen ineen met een belangrijke missie: samen met professionals en ervaringsdeskundigen nadenken over welbevinden en bescherming bij handicap.

Zoom blijft groeien! Twee nieuwe coaches, in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Met steeds meer leden om te ondersteunen wordt ons team ook steeds groter. We stellen graag Wendy en Karel aan jullie voor!