Dienstencheques aangekocht met PVB/PAB niet aftrekken van belastingen

25/04/2023

Elk jaar is het van eind mei tot begin juni zover: de belastingaangifte moet worden ingevuld. Let daarbij op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget niet mag aftrekken van de belastingen. Dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet. 

In veel gevallen krijgt een budgethouder automatisch een fiscaal attest van Sodexo voor zijn personenbelasting. Voor velen wordt alles automatisch ingevuld op het voorstel voor de belastingbrief. Zo kan iemand die nog nooit iets heeft moeten betalen of terugtrekken, plots toch personenbelastingen terugkrijgen zonder dat die daar recht op heeft. Sodexo kan hier niets aan veranderen, zij zijn verplicht om fiscale attesten af te leveren aan al wie bij hen cheques aankoopt.

Je kan dat voorkomen door een brief te sturen aan de FOD Financieën van je plaatselijk belastingkantoor. Daarin meld je uitdrukkelijk dat je het fiscaal attest voor aankoop dienstencheques niet wenst te gebruiken, omdat ze zijn aangekocht met je PVB of PAB. Stel ook de vraag om in de volgende aangifte de code 3364 en code 3366 niet in te vullen op het voorstel voor aangifte,  zo is het probleem voor de toekomst ineens opgelost.


Met dank aan budgethouders Filip en Marc voor de tips.

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Uitvoering van het VAPH na oordeel van Raad van State

Nadat de Raad van State geoordeeld heeft dat het VAPH de herziening (van de indeling van 12 budgetcategorieën PVB naar 24 budgetcategorieën) moest terugdraaien is nu duidelijk hoe het VAPH dit gaat uitvoeren. Deze uitspraak heeft voor veel budgethouders gevolgen, het VAPH zal je hierover informeren, maar wij staan ook voor je klaar!

Kilometervergoeding voor vrijwilligers gewijzigd

De kilometervergoeding voor auto, moto en bromfiets wordt sinds 2023 elk kwartaal geïndexeerd. Per 1 april 2024 is dit gewijzigd naar €0,4265 per km.

Dienstencheques aangekocht met PVB/PAB niet aftrekken van belastingen

Let bij het invullen van je belastingaangifte op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB of PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet.

Verslag Denkdag Welbevinden en bescherming bij handicap

Voor de Denkdag op zaterdag 20 januari sloegen FOVIG, Trefpunt Stan en Zoom vzw de handen ineen met een belangrijke missie: samen met professionals en ervaringsdeskundigen nadenken over welbevinden en bescherming bij handicap.