Kilometervergoeding voor vrijwilligers gewijzigd

21/03/2024

Sinds dit jaar kan de kilometervergoeding voor vrijwilligers per kwartaal geïndexeerd worden. De kilometervergoeding voor automoto en bromfiets voor 1 april t/m 30 juni 2024 is €0,4265 per km. De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van 0,35 euro per kilometer. Vorig jaar was dit 0,25 euro per kilometer. Het openbaar vervoer wordt via het vervoersbewijs volledig terugbetaald.

 

Plafondbedragen

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks aangepast. Dat is dus nu niet aangepast. In 2023 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding 41,48 euro per dag en 1659,29 euro per jaar. De forfaitaire kostenvergoeding is een systeem waarbij je kosten van vrijwilligers mag vergoeden zonder bijbehorende bewijsstukken. De maximale bedragen per jaar en per dag mag je niet overschrijden. Je mag deze forfaitaire vergoeding wel combineren met een kilometervergoeding voor de verplaatsingen van de vrijwilliger. 

Het plafond voor kilometervergoeding bestaat echter niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van kwetsbare personen als activiteit hebben. Zij hebben geen beperking op de combinatie van kostenvergoeding en kilometervergoeding. Zij kunnen al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Ze moeten wel bewijzen dat het effectief gaat om kilometers gemaakt voor het vervoer van personen, bijvoorbeeld met een logboek.

 

Heb je hier vragen over? Contacteer dan onze infolijn of jouw Zoom-coach. Voor de meest actuele informatie over vrijwilligerswerk en -vergoedingen kan je terecht bij vrijwilligersorganisaties Dito vzw en Focus op Emancipatie.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Webinar starten met PVB - 19 juni

Zoom organiseert in juni een webinar over het opstarten en het gebruiken van een PVB.

Minimumloon persoonlijke assistenten en individuele begeleiders

Als houder van een PVB of PAB moet je je als werkgever aan het minimumloon houden. Dat minimumloon is in juni 2024 weer aangepast.

Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB

Het VAPH stelt nieuwe persoonsvolgende budgetten ter beschikking. Voor wie nog geen PVB had, is het opstarttraject gratis.

Webinar bewind & volmacht - 22 mei

Op 22 mei organiseren we een webinar over bewindvoering en volmacht.