Verslag Denkdag Welbevinden en bescherming bij handicap

26/01/2024

Voor de Denkdag op zaterdag 20 januari sloegen FOVIG, Trefpunt Stan en Zoom vzw de handen ineen met een belangrijke missie: samen met professionals en ervaringsdeskundigen nadenken over welbevinden en bescherming bij handicap.

Onder het thema “Mijn belangen, onze keuzes” kwamen we samen in Vormingscentrum Guislain in Gent, om ervaringen uit te wisselen en samen na te denken over gedeelde keuzes rond bewindvoering en andere beschermingsmaatregelen voor personen met een handicap. Langs onze kant zijn wij vooral dankbaar voor ieders betrokkenheid en kwetsbare eerlijkheid die dag. Er werd open gesproken door zowel de sprekers als de bezoekers, en dit leverde rijke informatie op.

De dag werd in goede banen geleid door theatermaker Sander Deckx. Hij zorgde ervoor dat iedereen zich welkom voelde en de gesprekken vloeiend overliepen in elkaar. Zijn humor mocht hierbij zeker niet ontbreken.

De eerste spreker die hij mocht aankondigen was Luc Goutry, initiatiefnemer van de Wet op de Bewindvoering (ook wel de wet Goutry). Hij legde in duidelijke taal uit wat de bedoelingen destijds waren, en hoe hij dat in de praktijk terugziet. Bijzondere aandacht vroeg hij voor het Steunpunt Bewindvoering (steunpuntbewindvoering.be), een aanspreekpunt voor vragen, klachten en suggesties over bewind. (In bijlage vindt u zijn presentatie.)

Na Luc Goutry was ervaringsdeskundige Frauke Cosaert aan de beurt, zij sprak over de ethische overwegingen rond gedeelde keuzes en het belang van de personen met een handicap. Dat deed zij vanuit de persoonlijke ervaringen met haar dochter Marie, waarover zij eerder het boek Zorgenmeisje schreef.

Na de koffiepauze leidde Sander een gesprek met ervaringsdeskundigen die een keuze maakten voor professionele of familiale bewindvoering, of de keuze maakten om (nog) geen bewindvoering aan te stellen: Kathleen Van Wynsberghe en haar dochter Maud Ysebaert (aanwezig via videoboodschap), Frauke Cosaert, Bart Vertriest en Georges Goffin. Het gesprek werd ondersteund door vrederechter Helen Vanden Berghe en professioneel bewindvoerder Ann Willems.

De namiddag stond volledig in het teken van het uitwisselen van ervaringen, zowel positief als negatief. Al tijdens de koffiepauze en de heerlijke lunch van Bits N Bites merkten we dat de deelnemers overliepen van de eigen ervaringen met bewindvoering, vrederechters en andere maatregelen, dus de ruimte om dit in kleinere groepen verder te bespreken was meer dan welkom.

De belangrijkste conclusies waren dat keuzes rond beschermingsmaatregelen maatwerk moeten zijn, omdat iedere situatie uniek is, en dat daar ruimte voor moet zijn. Welbevinden, onderling vertrouwen en empathie moeten het uitgangspunt zijn bij het keuzeproces voor een evenwicht tussen vrijheid en beperking, ervaring en professionaliteit, kennis en kunde, en zo meer. Belangrijk is ook dat het juridisch kader afschrikwekkend kan zijn, en dat dit versterkt wordt door (het gevoel dat) beslissingen onherroepelijk kunnen zijn, wat niet het geval zou mogen zijn.Meer foto's vindt u bij onze partner FOVIG.

Naast de deelnemers en de sprekers willen we tot slot ook onze partners nog bedanken: we waren blij dit te organiseren samen met Helpper, Trixxo Exxtra en Numia, drie platformen in de deeleconomie, en met steun van Securex.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB

Het VAPH stelt nieuwe persoonsvolgende budgetten ter beschikking. Voor wie nog geen PVB had, is het opstarttraject gratis.

Webinar bewind & volmacht - 22 mei

Op 22 mei organiseren we een webinar over bewindvoering en volmacht.

Webinar starten met PVB - 19 juni

Zoom organiseert in juni een webinar over het opstarten en het gebruiken van een PVB.

Gezocht: extra coach voor onze budgethouders in West-Vlaanderen

Door onze blijvende groei van leden zijn we op zoek naar een extra coach (m/v/x) om onze leden in (het hart van) West-Vlaanderen bij te staan.