Dienstencheques aangekocht met PVB/PAB niet aftrekken van belastingen

19/03/2024

Elk jaar is het van eind mei tot begin juni zover: de belastingaangifte moet worden ingevuld. Let daarbij op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget niet mag aftrekken van de belastingen. Dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet. 

In veel gevallen krijgt een budgethouder automatisch een fiscaal attest van Sodexo voor zijn personenbelasting. Voor velen wordt alles automatisch ingevuld op het voorstel voor de belastingbrief. Zo kan iemand die nog nooit iets heeft moeten betalen of terugtrekken, plots toch personenbelastingen terugkrijgen zonder dat die daar recht op heeft. Sodexo kan hier niets aan veranderen, zij zijn verplicht om fiscale attesten af te leveren aan al wie bij hen cheques aankoopt.

Je kan dat voorkomen door een brief te sturen aan de FOD Financiën van je plaatselijk belastingkantoor. Daarin meld je uitdrukkelijk dat je het fiscaal attest voor aankoop dienstencheques niet wenst te gebruiken, omdat ze zijn aangekocht met je PVB of PAB. Stel ook de vraag om in de volgende aangifte de code 3364 en code 3366 niet in te vullen op het voorstel voor aangifte,  zo is het probleem voor de toekomst ineens opgelost.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB

Het VAPH stelt nieuwe persoonsvolgende budgetten ter beschikking. Voor wie nog geen PVB had, is het opstarttraject gratis.

Webinar bewind & volmacht - 22 mei

Op 22 mei organiseren we een webinar over bewindvoering en volmacht.

Webinar starten met PVB - 19 juni

Zoom organiseert in juni een webinar over het opstarten en het gebruiken van een PVB.

Gezocht: extra coach voor onze budgethouders in West-Vlaanderen

Door onze blijvende groei van leden zijn we op zoek naar een extra coach (m/v/x) om onze leden in (het hart van) West-Vlaanderen bij te staan.