Ledengetuigenis: "Mijn coach is echt de persoon die mij de informatie gaf die ik nodig had, mij aan de hand nam en alles zorgvuldig heeft uitgelegd

10/06/2023

Anna beheert het persoonsvolgend budget van haar dochter Martyna en zoekt voor haar de juiste zorg. Voor haar is coach Kathelijne niet zoals de andere professionals waar ze mee te maken heeft, maar vooral iemand die naast haar staat, vertelt ze. “Zonder de hulp van Zoom zouden families zoals wij op zoek moeten gaan naar advocaten om ons bij te staan.”

 Martyna ging van kleins af aan naar school en combineerde dit met een MFC (multifunctioneel centrum) waar ze tussen de middag en in de vakanties naartoe kon. Op school was het te druk tijdens de pauzes. Martyna kon de rust in de leefgroep van het MFC goed gebruiken, ze is er erg graag en heeft een goede band met haar begeleiders.

Martyna werd 18 en ze was schoolmoe. Ze kon nog langer blijven op school, maar wilde dit niet. Er moest dus naar een andere ondersteuningsvorm gezocht worden. Martyna en haar familie kozen voor een dagcentrum in de buurt, waar ook de coach samen met het gezin een rondleiding kreeg.

Vanuit zorgcontinuering kreeg Martyna in 2022 een persoonsvolgend budget. Het MFC raadde haar aan een bijstandsorganisatie te contacteren die haar kon begeleiden in hoe ze dit budget kon aanwenden, en Anna klopte bij Zoom aan. Daar kreeg ze uitleg over wat een PVB is, welke zorg je ermee kan betalen, en er werd gekeken wat de noden waren voor dit gezin. Ook werden het bestaande contract met het MFC en het contract met het toekomstig dagcentrum nagekeken.

Startbudget

Bij Zoom kon ze direct geholpen worden en kon Martyna lid worden door middel van het gratis startbudget. Op deze manier kan Zoom persoonlijke bijstand geven, zonder dat hiervoor het nieuw toegewezen persoonsvolgend budget ingezet moet worden. “Juist het starten met het persoonsvolgend budget kost heel veel tijd, waarbij ik ondersteuning nodig had. Het gaat over grote bedragen, dus daarin heeft het startbudget mij bewust van gemaakt”. “De info die je per brief krijgt van het VAPH was voor mij moeilijk te begrijpen. Het was pas na een telefoontje van het VAPH waarbij ze me zeiden dat het budget zou vervallen als ik het niet activeerde, dat ik wist dat ik iets moest doen”.

Zonder de ondersteuning had ik het niet begrepen en ook niet kunnen activeren. Ik had hier hulp bij nodig”.

Contract heronderhandelen

Toen Anna het contract van het nieuwe dagcentrum voorgesteld kreeg kon, ze daar maar moeilijk duidelijkheid over krijgen. “Dit omdat er over punten wordt gesproken, en je eigenlijk niet weet hoeveel je voor ondersteuning betaalt. Beetje bij beetje begon ik te begrijpen hoe het PVB werkt. Samen met Kathelijne ben dan ook het bestaande contract van het MFC beginnen lezen, punt per punt, en ik stond er versteld van. Zo werd bijvoorbeeld de grote vakantie meegerekend, terwijl Martyna in de grote vakantie thuis is. Ook werd er een halve dag aangerekend voor een middagpauze van 1,5u.”

Door samen het contract te lezen en doordat Kathelijne meeging naar de onderhandelingen met het MPC kon het contract aangepast worden, zodat het budget alleen gebruikt werd voor de dagen waarop Martyna er ook echt mee geholpen kon worden. De kostprijs voor de middagpauze hebben ze niet willen wijzigen. Maar er is op deze manier toch een deel van het budget vrijgekomen, dat we op een andere manier kunnen inzetten.

“Mijn coach is echt de persoon die mij de informatie gaf die ik nodig had, mij aan de hand nam en alles zorgvuldig heeft uitgelegd.”

 

Op 3 juni kwamen de leden van FOVIG bij elkaar op de FOVIG ledendag. Als Zoom waren wij er ook bij, coach Kathelijne had de kans om met een video-getuigenis van Anna te vertellen over het werk van Zoom en het verschil dat zij kon maken voor Anna en haar dochter Martyna.

Toen Martyna achttien was en schoolmoe werd ging Anna op zoek naar een dagcentrum in de buurt. Daar werd ze echter al snel geconfronteerd met een grote hoeveelheid ondoorzichtige informatie en compleet uitgewerkte contracten, die het hele budget bleken op te maken. Wat Kathelijne voor haar kon doen vertelt ze graag zelf!

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Uitvoering van het VAPH na oordeel van Raad van State

Nadat de Raad van State geoordeeld heeft dat het VAPH de herziening (van de indeling van 12 budgetcategorieën PVB naar 24 budgetcategorieën) moest terugdraaien is nu duidelijk hoe het VAPH dit gaat uitvoeren. Deze uitspraak heeft voor veel budgethouders gevolgen, het VAPH zal je hierover informeren, maar wij staan ook voor je klaar!

Kilometervergoeding voor vrijwilligers gewijzigd

De kilometervergoeding voor auto, moto en bromfiets wordt sinds 2023 elk kwartaal geïndexeerd. Per 1 april 2024 is dit gewijzigd naar €0,4265 per km.

Dienstencheques aangekocht met PVB/PAB niet aftrekken van belastingen

Let bij het invullen van je belastingaangifte op dat je de dienstencheques die je aankoopt met je PVB of PAB, niet mag aftrekken van de belastingen. Want dat komt neer op dubbele subsidie en dat mag niet.

Verslag Denkdag Welbevinden en bescherming bij handicap

Voor de Denkdag op zaterdag 20 januari sloegen FOVIG, Trefpunt Stan en Zoom vzw de handen ineen met een belangrijke missie: samen met professionals en ervaringsdeskundigen nadenken over welbevinden en bescherming bij handicap.