Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand en verplaatsingen

5/01/2023

Zoom vzw rekent sinds 1 januari 2023 andere tarieven aan voor intensieve bijstand en verplaatsingen van de medewerkers. We rekenen niet de volledige index door aan budgethouders zodat de tarieven de indexering van het persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) van onze leden zeker niet overschrijden. We verhogen het tarief met 8%. Ter vergelijking: ten opzichte van 1 januari 2022 zijn de PAB's met 10,96% gestegen en de PVB's met 10%.

Intensieve bijstand

Voor intensieve bijstand rekent Zoom vzw 81 euro per uur aan. We rekenen dit tarief per tijdseenheid van 20 minuten aan, wat neerkomt op 27 euro per twintig minuten.

Intensieve bijstand wordt aangerekend bij huisbezoeken of ondersteuning op verplaatsing, zoals een afspraak bij een zorgaanbieder of op een voor budgethouder makkelijk bereikbare plaats.

We rekenen bijstand ook aan wanneer een budgethouder op kantoor bij Zoom vzw afspreekt. Ook werk in opdracht van een budgethouder dat niet valt onder (gratis) laagdrempelige bijstand, wordt volgens het geldend tarief aangerekend. Dat wordt op voorhand afgesproken met de budgethouder en zo goed mogelijk ingeschat door de medewerker van Zoom vzw. Bij wijziging van de afgesproken aanrekening wordt contact opgenomen met de budgethouder.

 Verplaatsingsforfait

Wanneer een Zoom-medewerker zich verplaatst in functie van intensieve bijstand wordt daarvoor een verplaatsingsforfait aangerekend. Sinds 1 januari rekent Zoom vzw voor elke verplaatsing 50 euro aan.

Daar gaat een om een verhoging van ruim 11%. We blijven kiezen voor een forfait, omdat we vinden dat de woonplaats van een budgethouder geen invloed mag hebben op de prijs die we voor onze dienstverlening aanrekenen. Het forfait dekt de gemiddelde kilometervergoeding voor de medewerker en een gedeelte van de werktijd die de verplaatsing inhoudt.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB en PAB

Het VAPH stelt nieuwe persoonsvolgende budgetten PVB en persoonlijke-assistentiebudgetten PAB ter beschikking. Voor wie nog geen PVB had, is het opstarttraject 'Informatie en gebruik van je budget' gratis.

Fovig ledendag 2023

FOVIG organiseert haar ledendag 2023 onder het thema ‘Omringd in warme verbinding’.

Automatische betaling van het vakantiegeld

Denk eraan dat jouw assistent recht heeft op vakantiegeld wanneer je zelf werkgever bent. Ga na of dit automatisch gebeurt, en zorg voor voldoende saldo op je rekening!

Schrijf nu in voor ons infomoment over de model- IDO op 24 mei in Brasschaat

Zoom organiseert ism FOVIG gratis live infomomenten over de Individuele DienstverleningsOvereenkomst op woensdag 24 mei in Brasschaat