Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand en verplaatsingen

5/01/2023

Zoom vzw rekent sinds 1 januari 2023 andere tarieven aan voor intensieve bijstand en verplaatsingen van de medewerkers. We rekenen niet de volledige index door aan budgethouders zodat de tarieven de indexering van het persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) van onze leden zeker niet overschrijden. We verhogen het tarief met 8%. Ter vergelijking: ten opzichte van 1 januari 2022 zijn de PAB's met 10,96% gestegen en de PVB's met 10%.

Intensieve bijstand

Voor intensieve bijstand rekent Zoom vzw 81 euro per uur aan. We rekenen dit tarief per tijdseenheid van 20 minuten aan, wat neerkomt op 27 euro per twintig minuten.

Intensieve bijstand wordt aangerekend bij huisbezoeken of ondersteuning op verplaatsing, zoals een afspraak bij een zorgaanbieder of op een voor budgethouder makkelijk bereikbare plaats.

We rekenen bijstand ook aan wanneer een budgethouder op kantoor bij Zoom vzw afspreekt. Ook werk in opdracht van een budgethouder dat niet valt onder (gratis) laagdrempelige bijstand, wordt volgens het geldend tarief aangerekend. Dat wordt op voorhand afgesproken met de budgethouder en zo goed mogelijk ingeschat door de medewerker van Zoom vzw. Bij wijziging van de afgesproken aanrekening wordt contact opgenomen met de budgethouder.

 Verplaatsingsforfait

Wanneer een Zoom-medewerker zich verplaatst in functie van intensieve bijstand wordt daarvoor een verplaatsingsforfait aangerekend. Sinds 1 januari rekent Zoom vzw voor elke verplaatsing 50 euro aan.

Daar gaat een om een verhoging van ruim 11%. We blijven kiezen voor een forfait, omdat we vinden dat de woonplaats van een budgethouder geen invloed mag hebben op de prijs die we voor onze dienstverlening aanrekenen. Het forfait dekt de gemiddelde kilometervergoeding voor de medewerker en een gedeelte van de werktijd die de verplaatsing inhoudt.

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers gewijzigd

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks aangepast. In 2023 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding 40,67 euro per dag en 1626,77 euro per jaar.

Geef je kosten voor je budget op tijd door

Je kan je kosten voor 2022 nog doorgeven tot 31/03/2023 via mijnvaph.be of een kostenstaat.

Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand en verplaatsingen

Zoom vzw rekent sinds 1 januari 2023 nieuwe tarieven aan voor intensieve bijstand en verplaatsingen.

Zoom verwelkomt 1000ste lid

Foeke is duizendste lid van Zoom vzw en wij gingen bij hem langs om hem in de bloemetjes te zetten.