Opletten voor wie een PAB combineert met ondersteuning in Gemeenschapsinternaten GO

22/06/2023

In Vlaanderen verblijven meer dan 500 leerlingen in een IPO of MPI van het GO-onderwijs, vaak gemeenschapsinternaat genoemd. Eerder besliste de Vlaamse Regering om deze internaten, die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen, definitief onder te brengen bij Welzijn. Dat betekent ook dat deze internaten het statuut van MFC (Multifunctioneel Centrum) krijgen. Dat is een voordeel voor wie via zorgcontinuiteit vanaf 21 jaar een automatisch (deel)PVB kan krijgen. Maar het betekent opletten voor wie combineert met PAB! We leggen graag uit waar je rekening mee moet houden, maar je kunt met vragen over jouw persoonlijke situatie ook altijd bij je coach terecht.

Vanaf 1 september krijgen deze voorzieningen ruimere middelen om in te zetten op de kwalitiet van leven van de kinderen die er begeleid worden. Op die manier wordt de ongelijke behandeling van wie ondersteund wordt in een IPO/GO-internaat enerzijds en wie ondersteuning kreeg in een MFC anderzijds, weggewerkt.

Wie de aanvraagprocedure PVB doorlopen heeft en gebruik maakte van een MFC van voor zijn/haar 18de verjaardag, kreeg in principe een 'PVB zorgcontinuïteit' wanneer de MFC ondersteuning stopt op de 22ste verjaardag.  Daarmee wordt alvast (deel)budget voorzien dat een gelijkaardige ondersteuning zoals die in het MFC geboden werd, verder mogelijk maakt  bij de volwassenzorg. Wie 'toevallig' in een gemeenschapsinternaat of IPO terecht kwam (omwille van wachtlijsten en beperkte beschikbaarheid van plaatsen was er nooit echt een keuze), kreeg geen PVB zorgcontinuïteit en kwam na de 22ste verjaardag zonder PVB van school af. Wie de aanvraagprocedure PVB doorlopen had, kwam gewoon op de wachtlijst PVB terecht zonder enig budget voor ondersteuning. 

Dat is zeker een positief effect voor wie gebruik maakt van de gemeenschapsinternaten. Maar opgelet: doordat de gemeenschapsinternaten het statuut van MFC krijgen, veranderen de spelregels voor combinatie met PAB! Vanaf 1 september moet je nu ook via het combinatieformulier laten weten hoeveel dagdelen ondersteuning je combineert met je PAB. Daardoor wordt het bedrag van je PAB verminderd. Wie voltijds gebruik maakt van de internaatsfuncite, verliest zelfs het volledige PAB.  

Het gaat enerzijds om internaten die verblijf bieden op schooldagen en schoolvrije dagen (IPO - internaten met permanente openstelling) en anderzijds om medisch pedagogisch instituten (MPI) van het GO!, die verbonden zijn aan een school voor Buitengewoon onderwijs.

Met deze inkanteling wil minister Crevits de internaten de mogelijkheid aanbieden om net zoals een welzijnsvoorziening (MFC of jeugdhulpvoorziening) een ruimere werking aan te bieden dan wat nu mogelijk is binnen hun internaatswerking. Het biedt vooral mogelijkheden om meer in te zetten op de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren en hun gezinnen. De internaten hebben hun nieuwe doelen binnen hun nieuwe werking als welzijnsvoorziening ook weergegeven in een zorgstrategisch plan. De internaten worden in deze transitie ondersteund en begeleid door het VAPH en agentschap Opgroeien.

We merken in praktijk dat een aantal Gemeenschapsinternaten nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe spelregels én de consequenties voor wie combineert met een PAB. Het kan zeker nuttig zijn om je Zoom-coach te contacteren om samen te bekijken welke aanpassingen eventueel nodig zijn voor je bestedingsplan.

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Nog altijd te lange wachtlijsten - overlijden Joke Mariman

Een hoofdpunt in het nieuws vandaag is het overlijden van Joke Mariman. Haar financiƫle en medische situatie voor haar zo uitzichtloos dat ze artsen vroeg om haar leven te beƫindigen.

Werkgever zijn met je budget: webinar i.s.m. Liantis

Op 27 september organiseren wij samen met Liantis een webinar over werkgeverschap, om 19.00u. Wat betekent het voor jou als budgethouder om werkgever te zijn, en wat komt hierbij kijken?

Zoom breidt uit: een extra coach in West-Vlaanderen!

Zoom blijft groeien, om onze leden blijvend de ondersteuning te geven die ze nodig hebben is nu de tiende coach van ons team gestart! Bieke stelt zich graag aan jullie voor!

Kleine versoepelingen prioriteitengroep 1

Wie wacht op een persoonsvolgend budget wordt altijd in een prioriteitengroep van 3 tot 1 ingedeeld. Voor prioriteitengroep 1 is de toekenning nu licht versoepeld.