Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers gewijzigd

11/01/2023

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks aangepast. In 2023 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding 40,67 euro per dag en 1626,77 euro per jaar. De forfaitaire kostenvergoeding is een systeem waarbij je kosten van vrijwilligers mag vergoeden zonder bijbehorende bewijsstukken. De maximale bedragen per jaar en per dag mag je niet overschrijden. Je mag deze forfaitaire vergoeding wel combineren met een kilometervergoeding voor de verplaatsingen van de vrijwilliger. 

Kilometervergoeding

Het plafond voor kilometervergoeding bestaat echter niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van kwetsbare personen als activiteit hebben. Zij hebben geen beperking op de combinatie van kostenvergoeding en kilometervergoeding. Zij kunnen al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Ze moeten wel bewijzen dat het effectief gaat om kilometers gemaakt voor het vervoer van personen, bijvoorbeeld met een logboek.

Op de website van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vinden we dat in de periode 1/1/23 tot 31/3/2023 de kilometervergoeding voor auto, moto en bromfiets 0,4259€ per km is.  Vanaf dit jaar kan de kilometervergoeding per kwartaal geïndexeerd worden. 

De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van 0,25 euro per kilometer. Het openbaar vervoer wordt via het vervoersbewijs vollediig terugbetaald.

Heb je hier vragen over? Contacteer dan onze infolijn of jouw Zoom-coach. Voor de meest actuele informatie over vrijwilligerswerk en -vergoedingen kan je terecht bij vrijwilligersorganisaties Dito vzw en Focus op Emancipatie.

Volgend bericht

Recente berichten

Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers gewijzigd

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks aangepast. In 2023 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding 40,67 euro per dag en 1626,77 euro per jaar.

Geef je kosten voor je budget op tijd door

Je kan je kosten voor 2022 nog doorgeven tot 31/03/2023 via mijnvaph.be of een kostenstaat.

Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand en verplaatsingen

Zoom vzw rekent sinds 1 januari 2023 nieuwe tarieven aan voor intensieve bijstand en verplaatsingen.

Zoom verwelkomt 1000ste lid

Foeke is duizendste lid van Zoom vzw en wij gingen bij hem langs om hem in de bloemetjes te zetten.