VIND DE ONDERSTEUNING DIE JE NODIG HEBT, MET EN ZONDER BUDGET.

28/10/2022
Zorgwijs is een digitaal platform voor mensen met een beperking die op zoek zijn naar ondersteuning op maat. Op www.zorgwijs.be vind je een aanbod van ondersteuning dat je met het persoonsvolgend budget (PVB) kan betalen. Sinds deze zomer is ook het aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) op Zorgwijs beschikbaar.

VERVOER EN PVB/PAB: AANDACHTSPUNTEN. VERVOER VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS.

29/09/2022
Een aanpassing in de bestedingsregels PVB maakt het mogelijk om kosten voor vervoer door een vergunde zorgaanbieder als ondersteuningskost aan te rekenen. Dit kan zowel met een cash overeenkomst als in een voucher aangerekend worden. Er bestaan ook andere manieren om vervoer te vergoeden.

COMMUNICATIE VAPH OVER DEADLINE INDIENEN KOSTEN PVB en PAB

29/09/2022
Sinds 2022 hanteert het VAPH een zeer strikte deadline voor het indienen van kosten. Na 31 maart worden slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden nog kosten van het vorige jaar aanvaard. Voordien bestond er een soepelere regeling.
Zoom onderhandelt samen met de andere BSOs met het VAPH en de Vlaamse dienst voor Begroting om toch in meer situaties nog rechtzettingen te kunnen doorgeven.

INDEXAANPASSINGEN MINIMUMLOON ASSISTENT (update najaar)

29/09/2022
Tot eind januari was het minimumloon voor een assistent 12,58 € per uur. Sinds 1 september is dat 13,55 € geworden. Dit is al de vierde indexaanpassing dit jaar. Opgelet: jouw PAB/PVB wordt pas volgend jaar geïndexeerd, kijk zeker na of je in 2022 nog voldoende budget hebt.

PRESENTATIES van ons webinar 'werkgeverschap' ism Securex

29/09/2022
Op 28 september organiseerde Zoom vzw een webinar ism Securex over assistentie via werkgeverschap. Je vindt hier de presentaties terug.

INFOLIJN ZOOM VZW NIET BEREIKBAAR OP MAANDAG 19 SEPTEMBER

31/08/2022
De infolijn (0468/406 606 en info@zoomvzw.be ) zijn uitzonderlijk niet bemand op maandag 19 september. Ook de coaches zijn niet telefonisch bereikbaar: we houden onze teamdag!