Werkgever zijn met je budget: webinar i.s.m. Liantis

22/08/2023
Op 27 september organiseerden wij samen met Liantis een webinar over werkgeverschap. Wat betekent het voor jou als budgethouder om werkgever te zijn, en wat komt hierbij kijken?

Zoom breidt uit: een extra coach in West-Vlaanderen!

19/09/2023
Zoom blijft groeien, om onze leden blijvend de ondersteuning te geven die ze nodig hebben is nu de tiende coach van ons team gestart! Bieke stelt zich graag aan jullie voor!

Kleine versoepelingen prioriteitengroep 1

19/09/2023
Wie wacht op een persoonsvolgend budget wordt altijd in een prioriteitengroep van 3 tot 1 ingedeeld. Voor prioriteitengroep 1 is de toekenning nu licht versoepeld.

Nieuwe communicatiemedewerker

28/07/2023
Al sinds mei is onze nieuwe communicatiemedewerker, Friso, in dienst. Hoog tijd om mij ook hier eens voor te stellen!

Opletten voor wie een PAB combineert met ondersteuning in Gemeenschapsinternaten GO

22/06/2023
In Vlaanderen verblijven meer dan 500 leerlingen in een IPO of MPI van het GO-onderwijs. Eerder besliste de Vlaamse Regering om deze internaten, die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen, definitief onder te brengen bij Welzijn. Vanaf 1 september start de nieuwe situatie - en die kan een serieuze impact hebben op wie gebruik maakt van zo'n gemeenschapinternaat en dat combineert met een PAB!

PVB na jeugdhulp: gratis starttraject bij Zoom vzw

27/06/2023
Vanaf 1 juli stelt het VAPH een budget na jeugdhulp ter beschikking voor wie de aanvraag persoonsvolgend budget (PVB) doorlopen heeft en gebruikmaakte van een MFC. Ook wie een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) had en de aanvraag PVB afgerond heeft, krijgt een budget na jeugdhulp.