Getuigenis: “Een grote dankjewel aan alle Zoom-coaches”

31/05/2021
Filip is 27 jaar, heeft een handicap en een persoonsvolgend budget. Hij is rolstoelgebonden, maar dat houdt hem niet tegen om G-karate te beoefenen. Lees hier de getuigenis van Filip en zijn mama Anita over hun traject buiten als binnen het budget.

Klachtenprocedure Zoom vzw

19/01/2020
Vragen, wensen, opmerkingen, uitingen van ongenoegen van de gebruiker worden liefst in een onmiddellijk contact van medewerker tot gebruiker aangepakt en in dialoog besproken. Een klacht omschrijven we als een ernstige ontevredenheid van de gebruiker over een aspect van de werking, inhoudelijk of organisatorisch. Deze melding van ontevredenheid kan zowel mondeling als schriftelijk geuit worden.
We nemen klachten ernstig en zorgen er voor dat er binnen een redelijke termijn een antwoord wordt gegeven.

Missie, visie en waarden van ZOOM vzw

8/11/2017
In deze bijlage vind je de tekst van onze Missie, visie en Waarden in 1 stuk.