Schrijf nu in voor ons infomoment over de model- IDO op 24 mei in Brasschaat

12/04/2023

De Individule Dienstverlenings Overeenkomst (IDO) is het basiscontract waarin de afspraken over ondersteuning, prijs en bijkomende voorwaarden samenkomen. Het is niet enkel een verplicht stukje papierwerk, een goede IDO beschrijft op een transparante en duidelijke manier welke ondersteuning, op welke plek, op welke tijdstippen wordt geboden. En in de IDO vind je  exact terug hoeveel je betaalt voor de afgesproken ondersteuning.

Sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering in 2017 is er heel wat onduidelijkheid geweest over de IDO: de geschreven afspraken waren uiteindelijk pas verplicht te ondertekenen vanaf 2018. Ook de inhoud en de vorm van de IDO was zeker in het begin niet duidelijk omschreven vanuit de overheid. Dat verklaart ook mee waarom veel IDO's moeilijk leesbaar zijn en niet steeds transparante info bieden over prijs en ondersteuning. Gebruikers weten vaak niet hoeveel ze betalen voor de zorg die de zorgaanbieder verstrekt. Ook weten ze niet steeds exact voor hoeveel (dagen, nachten, begeleidingen,..) ondersteuning ze betalen. 

Daarom hebben het VAPH, de koepels van de voorzieningen en een aantal gebruikersorganisaties met de steun van de bijstandsorganisaties een model IDO uitgewerkt dat meer duidelijkheid moet bieden. Deze model IDO is in maart gepresenteerd door het VAPH, is juridisch nagekeken maar ook op duidelijkheid en verstaanbaarheid herschreven door Wablieft.

De nieuwe model-IDO is al duidelijk een verbetering ten opzichte van de eerdere modellen. Wij vinden hem evenwel niet perfect, omdat het nog steeds niet heel duidelijk is welke prijs betaald wordt voor ondersteuning. Dat vraagt nog steeds rekenwerk. En wat gebeurt er als (een deel van) de ondersteuning niet geboden wordt zoals afgesproken in de overeenkomst? 

Wie kiest voor een voucher-overeenkomst, betaalt de ondersteuning vanuit het PVB, en geeft de zorgaanbieder een volmacht om die kosten voor ondersteuning rechtstreeks vanuit het individueel budget (PVB) van de gebruiker aan de zorgaanbieder te betalen. Die betaling gebeurt door het VAPH.

Wist je dat het ook mogelijk is om met je voorziening ook een IDO  af te sluiten met de keuze voor cash betaling?

Verder worden in de IDO ook kosten die je niet met je PVB betaalt, opgesomd. Deze Woon- en Leefkosten zijn de kosten die op de maandelijkse facturen staan en die betaald worden met de eigen inkomsten (vaak tegemoetkoming). Ook de kosten voor vervoer kunnen via de Woon en Leefkosten betaald worden (soms zijn ze ook opgenomen in de overeenkomst voor ondersteuning). 

 

We willen graag gebruikers met een PVB samenbrengen tijdens 2 live infosessies om eerst de model IDO te overlopen: welke vorm heeft die, welke inhoud? Dat doen we op onze infosessie op 10 mei in Roeselare en 24 mei in Brasschaat. 

We gaan ook in op de consequenties van de verschillende artikels, zodat op een eenvoudige manier duidelijk wordt waarover het gaat. En belangrijk: we leggen een aantal klemtonen, zodat u als gebruiker beter de consequenties van de IDO kan begrijpen.  Op die manier kan je beter in gesprek gaan met de zorgaanbieder en als gelijkwaardige partners de overeenkomst bespreken of onderhandelen. 

We willen ook graag ervaring met de IDO uitwisselen tussen gebruikers; we geven tips over hoe je zo'n gesprek best kan aanpakken. We willen ook jullie feedback over mogelijke verbeteringen aan de voorgestelde model IDO meenemen naar de gesprekstafels bij het VAPH en samen met de koepels verdere aanpassingen voor meer transparantie voorstellen. 

 

Heb je interesse in deze infomomenten?

Op woensdag 10 mei ben je welkom in De Zilverlink (Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare) vanaf 13u30. De infosessie start om 14u.

Op woensdag 24 mei ben je welkom in De Welzijnscampus (Bredabaan 399 – 2930 Brasschaat) vanaf 13u30. De infosessie start om 14u.

Deze infomomenten zijn gratis. We organiseren deze in nauwe samenwerking met FOVIG (FEDERATIE COLLECTIEF OVERLEG PERSONEN MET EEN HANDICAP).

Inschrijven doe je door een mail op info@zoomvzw.be met vermelding van plaats en datum en het aantal personen. We verwachten dat het einde rond 16u zal zijn, afhankelijk van de interactie. 

Meer inlichtingen krijg je op onze infolijn: 0468/406 606 (bereikbaar tijdens de kantooruren). 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB en PAB

Het VAPH stelt nieuwe persoonsvolgende budgetten PVB en persoonlijke-assistentiebudgetten PAB ter beschikking. Voor wie nog geen PVB had, is het opstarttraject 'Informatie en gebruik van je budget' gratis.

Fovig ledendag 2023

FOVIG organiseert haar ledendag 2023 onder het thema ‘Omringd in warme verbinding’.

Automatische betaling van het vakantiegeld

Denk eraan dat jouw assistent recht heeft op vakantiegeld wanneer je zelf werkgever bent. Ga na of dit automatisch gebeurt, en zorg voor voldoende saldo op je rekening!

Schrijf nu in voor ons infomoment over de model- IDO op 24 mei in Brasschaat

Zoom organiseert ism FOVIG gratis live infomomenten over de Individuele DienstverleningsOvereenkomst op woensdag 24 mei in Brasschaat